Upisni rok za novu školsku godinu je u toku!

BrainOBrain program podstiče pravilan razvoj ličnih i intelektualnih veština dece širom sveta. Namenjen je uzrastu 4-14 godina.

Program je prilagođen svakom detetu ponaosob. Zato časove organizujemo u malim grupama i uvek negujemo individualni pristup razvoju.

Osim intelektualnih veština, radimo na razvoju onih najvažnijih – životnih.